جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل

پاورپوینت روش تربیتی اعطای بینش

پاورپوینت روش تربیتی اعطای بینش پاورپوینت روش تربیتی اعطای بینش

توضیحات بیشتر دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت ایجاد انگیزش

پاورپوینت ایجاد انگیزش پاورپوینت ایجاد انگیزش

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت اجزا آموزش موفق

پاورپوینت اجزا آموزش موفق پاورپوینت اجزا آموزش موفق

توضیحات بیشتر دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت مدیریت هیجانات

پاورپوینت مدیریت هیجانات پاورپوینت مدیریت هیجانات

توضیحات بیشتر دانلود 13,650 تومان

پروتکل واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی گروهی

پروتکل واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی گروهی دانلود پروتکل واقعیت درمانی پروتکل مشاوره گروهی واقعیت درمانی

توضیحات بیشتر دانلود 72,800 تومان

بسته آموزشی کنترل خشم - پروتکل مهارت کنترل خشم

بسته آموزشی کنترل خشم - پروتکل مهارت کنترل خشم پروتکل کنترل خشم پروتکل درمانی کنترل خشم پروتکل گروه درمانی کنترل خشم پکیج کنترل خشم جلسات کنترل خشم

توضیحات بیشتر دانلود 72,800 تومان

پروتکل تاب آوری - پکیج تاب آوری

پروتکل تاب آوری - پکیج تاب آوری دانلود پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستین پکیج آموزشی تاب آوری پروتکل آموزش تاب آوری

توضیحات بیشتر دانلود 85,800 تومان

پروتکل درمانی وسواس کودکان - پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد act

پروتکل درمانی وسواس کودکان - پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد act پروتکل درمان وسواس کودکان با رویکرد ACT پروتکل درمان وسواس کودکان پروتکل درمانی وسواس کودکان

توضیحات بیشتر دانلود 72,800 تومان

پکیج درمان وسواس - درمان وسواس با روش act

پکیج درمان وسواس - درمان وسواس با روش act پروتکل درمان وسواس با اکت پروتکل درمان وسواس با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

توضیحات بیشتر دانلود 71,500 تومان

پروتکل گروه درمانی وسواس - پروتکل درمان وسواس با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل گروه درمانی وسواس - پروتکل درمان وسواس با رویکرد شناختی رفتاری پروتکل گروه درمانی وسواس پروتکل درمان cbt وسواس پروتکل درمان شناختی رفتاری وسواس pdf

توضیحات بیشتر دانلود 72,800 تومان

پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی - درمان افسردگی با گروه درمانی

پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی - درمان افسردگی با گروه درمانی گروه درمانی افسردگی پروتکل گروه درمانی افسردگی گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی

توضیحات بیشتر دانلود 66,300 تومان

درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

درمان اکت برای افسردگی - پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی درمان افسردگی با روش اکت پکیج درمانی اکت جلسات درمانی اکت

توضیحات بیشتر دانلود 72,800 تومان

درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی - پروتکل فعال سازی رفتاری افسردگی

درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی - پروتکل فعال سازی رفتاری افسردگی پروتکل فعال سازی رفتاری افسردگی فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی فعال سازی رفتاری در افسردگی

توضیحات بیشتر دانلود 71,500 تومان

فرم مصاحبه بالینی mse - فرم معاینه وضعیت روانی

فرم مصاحبه بالینی mse - فرم معاینه وضعیت روانی فرم مصاحبه بالینی بر اساس خلاصه روانپزشکی کاپلان فرم مصاحبه بالینی

توضیحات بیشتر دانلود 16,900 تومان

نمونه مصاحبه با کودک - یک نمونه مصاحبه بالینی با کودک

نمونه مصاحبه با کودک - یک نمونه مصاحبه بالینی با کودک نمونه شرح حال کودک نمونه مصاحبه بالینی کودک

توضیحات بیشتر دانلود 18,200 تومان

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد (دو نمونه) شرح حال یک معتاد نمونه مصاحبه با فرد معتاد

توضیحات بیشتر دانلود 37,700 تومان

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم)

شرح حال یک معتاد - کیس اعتیاد (نمونه دوم) نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد کیس اعتیاد

توضیحات بیشتر دانلود 27,300 تومان