جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل

فرم های خام ابتدایی و دبیرستان

فرم های خام ابتدایی و دبیرستان نمونه فرم های خام امتحانی در فرمت ورد docx برای شما آماده کردیم تمامی فرم ها قابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 39,000 تومان

پاسخ فعالیت صفحه 48 عربی نهم

پاسخ فعالیت صفحه 48 عربی نهم پاسخ فعالیت صفحه 48 عربی نهم

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

دانلود کاربرگ با موضوع امام حسن

دانلود کاربرگ با موضوع امام حسن دانلود کاربرگ با موضوع امام حسن

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

دانلود کاربرگ با موضوع عید نوروز

دانلود کاربرگ با موضوع عید نوروز طراحی استاندارد، جامع و باکیفیت، شامل رنگ آمیزی و آشنایی با مناسبت ذکر شده

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

کاربرگ ولادت امام حسین

کاربرگ ولادت امام حسین کاربرگ ولادت امام حسین

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پکیج 9 درس پزوهی مدیران کلاس ششم ابتدایی

پکیج 9 درس پزوهی مدیران کلاس ششم ابتدایی پکیج 9 درس پزوهی مدیران کلاس ششم ابتدایی

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پکیج 45 فایل درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی

پکیج 45 فایل درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی پکیج 45 فایل درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی

توضیحات بیشتر دانلود 45,500 تومان

پکیج شماره سه تعداد 10 فایل گزارش تخصصی

پکیج شماره سه تعداد 10 فایل گزارش تخصصی پکیج شماره سه تعداد 10 فایل گزارش تخصصی

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پکیج 9 گزارش تخصصی فرهنگیان

پکیج 9 گزارش تخصصی فرهنگیان پکیج 9 گزارش تخصصی فرهنگیان

توضیحات بیشتر دانلود 26,000 تومان

پکیج 30 فایل گزارش تخصصی با کیفیت و قابل ویرایش

پکیج 30 فایل گزارش تخصصی با کیفیت و قابل ویرایش پکیج 30 فایل گزارش تخصصی با کیفیت و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 45,500 تومان

تعداد 100 فایل اقدام پژوهی (شماره 1)

تعداد 100 فایل اقدام پژوهی (شماره 1) تعداد 100 فایل اقدام پژوهی با فرمت ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 45,500 تومان

70 فایل تجربیات فرهنگیان با فرمت ورد قابل ویرایش

70 فایل تجربیات فرهنگیان با فرمت ورد قابل ویرایش پیج 70 فایل با فرمت ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 45,500 تومان

پکیج 15 فایل طرح جابر

پکیج 15 فایل طرح جابر پکیج 15 فایل طرح جابر

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح درس آموزش اشکال هندسی-ریاضی اول

طرح درس آموزش اشکال هندسی-ریاضی اول طرح درس آموزش اشکال هندسیریاضی اول

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم تا پنجم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم تا پنجم ابتدایی طرح درس هدیه های آسمانی مقطع دوم تا پنجم ابتدایی

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پکیج طرح درس ریاضی مقطع ابتدائی

پکیج طرح درس ریاضی مقطع ابتدائی پکیج طرح درس ریاضی مقطع ابتدائی

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

طرح درس جشنواره الگو برتر تدریس

طرح درس جشنواره الگو برتر تدریس 5روش تدریس برای جشنواره الگو برتر تدریس

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

موضوع اقدام پژوهی: چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟

موضوع اقدام پژوهی: چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟ مقدمه ای کاش می توانستیم مفاهیم گفتاری ونوشتاری خودراآن چنان تعریف کنیم که مخاطبان ماازگفته هاونوشته های ما،همان برداشت راکنندکه مطلوب ماست! شایدبرای همین است که می گویندکردارگویاترازگفتاراست! درس هدیه های آسمان، که هدفش تعلیم وتربیت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد وجایگزین کتاب تعلیمات دینی گردیده،یكی ازاركان مهم تدریس

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

دانلود اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران دانلود اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان