جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل

نرم افزار حسابداری مدارس School Accounting | آخرین نگارش و آپدیت تاریخ اسفند 1401

نرم افزار حسابداری مدارس School Accounting | آخرین نگارش و آپدیت تاریخ اسفند 1401 نرم افزار حسابداری مدارس School Accounting آخرین نگارش و آپدیت تاریخ اسفند 1401

توضیحات بیشتر دانلود 114,400 تومان

پاورپوینت کیفیت سود

پاورپوینت کیفیت سود پاورپوینت کیفیت سود

توضیحات بیشتر دانلود 13,650 تومان

پروژه کاربینی حسابداری - نمونه کاربینی حسابداری

پروژه کاربینی حسابداری - نمونه کاربینی حسابداری نمونه پروژه کاربینی رشته حسابداری

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

اقتصاد کوچ نشینان ایران

اقتصاد کوچ نشینان ایران اقتصاد کوچ نشینان ایران

توضیحات بیشتر دانلود 114,400 تومان

پاورپوینت تعاریف استهلاک

پاورپوینت تعاریف استهلاک پاورپوینت تعاریف استهلاک

توضیحات بیشتر دانلود 13,650 تومان

پاورپوینت تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

پاورپوینت تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ پاورپوینت تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

توضیحات بیشتر دانلود 13,650 تومان

سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 18سری سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته  2

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته  2 پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 2 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 315 اسلاید حجم فایل zip 01MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری پیشرفته 1

سوالات درس حسابداری پیشرفته 1 18سری سوالات درس حسابداری پیشرفته 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1

پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1 پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 1 تهیه کننده اسلاید محسن نقدی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 366 اسلاید حجم فایل zip 1 MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری میانه 2

سوالات درس حسابداری میانه 2 فایل اصلی PDF حجم کل فایل 795 MB 18سری سوالات درس حسابداری میانه 2 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2 مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 2 شامل دو فایل PPT حجم فایل ها 037 MB تعداد کل اسلایدها 784 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 26,000 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 2

پاورپوینت درس حسابداری میانه 2 پاورپوینت درس حسابداری میانه 2 تالیف علی فجرک تهیه کننده اسلاید علی اصغر ترابی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 393 اسلاید حجم فایل zip 012 MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

حسابداری میانه 2

حسابداری میانه 2 حسابداری میانه 2 تالیف علی فجرک تهیه کننده اسلاید علی شفیع زاده فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 391 اسلاید حجم فایل zip 027 MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری میانه 1

سوالات درس حسابداری میانه 1 14سری سوالات درس حسابداری میانه 1 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1

مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1 مجموعه پاورپوینت های حسابداری میانه 1 شامل سه پاورپوینت تعداد کل اسلایدهای سه پاورپوینت 1253 اسلاید حجم فایل zip دو پاورپوینت 289 MB پاورپوینت 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید دکتر علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 359 اسلاید حجم فایل zip 137 MB

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1

پاورپوینت درس  حسابداری میانه 1 پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید عبدالکریم مقدم فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 405 اسلاید حجم فایل zip 088 MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت حسابداری میانه 1

پاورپوینت حسابداری میانه 1 پاورپوینت حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید مهدی مشکی فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 489 اسلاید حجم فایل zip 064 MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1

پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 پاورپوینت درس حسابداری میانه 1 تالیف دکتر مهدی مشکی – عبدالکریم مقدم تهیه کننده اسلاید دکتر علیرضا غلامی کیان فایل اصلی PPT تعداد کل اسلایدها 359 اسلاید حجم فایل zip 137 MB

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

سوالات درس حسابداری صنعتی 3

سوالات درس حسابداری صنعتی 3 15سری سوالات درس حسابداری صنعتی 3 بصورت فایل pdf ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان