جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل

معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای

معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای شناخت معیارهای بودجه بندی سرمایه ای از اهمیت بسیارزیادی برای سرمایه گذاری و شناخت ریسک می باشد

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی تعاریف، اهداف و کاربرد حسابداری صنعتی در این مقاله بطور جامع توضیح داده خواهدشد

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی دامنه‌ كاربرد این‌ مجموعه‌، صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (كه‌ ازاین‌ به‌ بعد صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) می‌باشد این‌ صورتهای‌ مالی‌ حداقل‌ به‌طور سالانه‌ و در راستای‌ رفع‌ نیازهای‌ مشترك‌ اطلاعاتی‌ طیف‌ وسیعی‌ از استفاده‌كنندگان‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود

توضیحات بیشتر دانلود 26,000 تومان

آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

توضیحات بیشتر دانلود 19,500 تومان

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

آموزش نرم افزار حسابداری هلو آموزش نرم افزار حسابداری هلو

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

مالیات حقوق

مالیات حقوق مجموعه ای از ضروری ترین قوانین مالیات حقوق به همراه آموزش تصویری

توضیحات بیشتر دانلود 11,700 تومان

حسابداری جامع و فروش

حسابداری جامع و فروش حسابداری جامع و فروش

توضیحات بیشتر دانلود 9,100 تومان

حسابداری مبین

حسابداری مبین در تهیه نرم افزارحسابداری مبین سهولت استفاده سرعت فراگیری ،کارآیی هر چه بیشتر از اهداف اولیه بوده که امیدواریم کاربران نیز به این مهم دست یافته باشند

توضیحات بیشتر دانلود 9,100 تومان

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری پایان نامه تعداد فصول 3 فصل فونت 14 b lotus فاصله خط یک ممیز دو دهم منابع دارد فهرست اشکال و جداول دارد

توضیحات بیشتر دانلود 52,000 تومان

دیکشنری رشته حسابداری

دیکشنری رشته حسابداری دیکشنری رشته حسابداری

توضیحات بیشتر دانلود 28,600 تومان